Den integrerede design-ingeniør III: Arkitektonisk projektering og detaljering af simple bygningskonstruktioner

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på digitale kompetencer opnået i kursusenheden: Design-Ingeniøren 1’, derfor anbefales de studerende at have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at give de studerende en dybere indføring i Integreret Design og bæredygtighed, med udgangspunkt i en introduktion til basal arkitektonisk projektering og detaljering af træhusbyggeri. Herunder formgivning, detaljering og grundlæggende principper for dimensionering af konstruktionselementer og klimaskærm i henhold til gældende byggelovgivning og byggestandarder med fokus på statik og indeklima. Hensigten er at give de studerende grundlæggende viden om og simpel forståelse for bæredygtig formgivning i træ, herunder kendskab til væsentlige konstruktionstyper i træ og basale overvejelser omkring sammenhængen mellem træs strukturelle, styrkemæssige, klimamæssige, æstetiske og stoflige karakteristika. Desuden introduceres de studerende til at arbejde med udvalgte digitale 2D og 3D-værktøjer til simpel simulering, basal modellering og grundlæggende detaljering.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om basal arkitektonisk projektering.
 • Skal have basalt kendskab til udvalgte digitale værktøjer til skitsering, modellering, simulering og detaljering. 
 • Skal have viden om formgivning af træbygningers facader og væsentlige samlingsdetaljer, herunder sammenhængen mellem arkitektonisk kvalitet, bæredygtighed og konstruktionstekniske-, materialemæssige- og klimateknisk bearbejdning på basalt niveau.
 • Skal have kendskab til de faktorer, der har indflydelse på indeklimaet i bygninger og grundlæggende viden om indvirkning på menneskelig trivsel og rumoplevelse.
 • Skal have viden om de væsentligste konstruktionstyper indenfor let træhusbyggeri, herunder kendskab til statik og styrkelære, klimateknik samt grundlæggende principper i gældende lovgivning og standarder.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende udvalgte digitale værktøjer til dimensionering, skitsering og modellering af trækonstruktionselementer.
 • Skal kunne anvende konstruktionstekniske-, statiske- og klimatekniske analyser til at fremstille konceptuelle skitser og modeller for let bæredygtigt træhusbyggeri med arkitektonisk kvalitet.
 • Skal kunne udøve grundlæggende arkitektonisk projektering og detaljering på skitse- og modelniveau i formgivningen af et arkitekturkoncept udført i træ.

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over forskellige konstruktionstypers oplevelsesmæssige/æstetiske, formmæssige, materielle, styrkemæssige, konstruktive og klimatekniske sammenhænge.
 • Skal kunne håndtere og reflektere over et bygningsdesigns strukturelle, styrkemæssige og klimamæssige, æstetiske og stoflige karakteristika, samt vurdere dette i et generelt bæredygtighedsperspektiv.
 • Skal kunne udøve og reflektere over anvendelsen af digitale værktøjer til simulering, projektering og detaljering af integrerede design løsninger.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDen integrerede design-ingeniør III: Arkitektonisk projektering og detaljering af simple bygningskonstruktioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntegrated Design-Engineering III: Architectural Project Design and Detailing of Basic Building Structures
ModulkodeAODAUB3K222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design