Husbygning 1: Statik og styrkelære

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter mod at give de studerende en dybere indføring i tektonisk design specifikt relateret til let byggeri, herunder dimensionering af konstruktionselementer i henhold til Eurocode. Hensigten er at give de studerende grundlæggende viden omkring formgivning i træ, overvejelser omkring strukturelle, styrkemæssige, æstetiske og stoflige karakteristika, viden om detaljering i træ for væsentlige konstruktionstyper samt forståelse for begrebet arkitekturkonstruktioner omfattende det æstetiske og det bygningstekniske, herunder kendskab til regler i bygningsreglementet.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have grundlæggende viden om tektonisk design og grundlæggende konstruktive, styrkemæssige, materialemæssige og stoflige karakteristika
  • Skal have grundlæggende viden om bygningers og facaders samlingsdetaljer i træ, herunder arkitektonisk kvalitet såvel som klimateknisk bearbejdning inklusive viden om dagslys
  • Skal have viden om de væsentligste konstruktionsopbygninger indenfor træbaseret byggeri og have grundlæggende viden omkring statik og styrkelære samt brandkrav- og lydkrav

Færdigheder

  • Skal kunne anvende metoder og teorier til dimensionering af trækonstruktionselementer i brudgrænsetilstand og anvendelsestilstand i henhold til Eurocode
  • Skal kunne anvende konstruktive og statiske overvejelser omkring let byggeri og træ til at fremstille konceptuelle skitser og fysiske modeller med arkitektonisk kvalitet
  • Skal kunne arbejde både på skitse- og modelniveau i formgivningen af et arkitekturkoncept udført i træ for et udvalgt væg/facade-udsnit hvori et vindue indgår

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere og reflektere over forskellige konstruktionstypers materielle, styrkemæssige og konstruktive sammenhænge og forskelligheder, herunder især kunne reflektere over let byggeri udført i træ
  • Skal kunne håndtere og reflektere over et tektonisk bygningsdesigns strukturelle, styrkemæssige, æstetiske og stoflige karakteristika

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHusbygning 1: Statik og styrkelære
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArchitectural Engineering 1: Statics and Strength of Materials
ModulkodeAODAUB3K171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design