Dimensionering og design af bygningens installationer

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur og urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. – 5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at introducere de studerende til arbejdet med at integrere installationer i multifunktionelle bygninger og dokumentere hvorledes det kan komme til udtryk teknisk og arkitektonisk. Der tages udgangspunkt i opgradering af bygningen med henblik på at skabe et bedre indeklima og opnå lavere energiforbrug med særlig fokus på mekanisk ventilation. I modulet lægges der vægt på anvendelse af digitale bygningsmodeller og workflow til analyse og simulering af løsningsforslag.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om varmeanlæg, brugsvandsinstallationer og afløb
 • Skal have viden om ventilationssystemer, herunder komfortkrav, luftfordelingsprincipper, støj og energiforbrug
 • Skal kunne redegøre for hygrotermisk bygningssimulering
 • Skal have viden om digital modellering og simulering af bygningens tekniske systemer

Færdigheder

 • Skal kunne foretage et begrundet valg af ventilationsprincip og -anlæg på baggrund af funktionskrav og relevante belastninger
 • Skal kunne designe systemer, der er integreret i forhold til bygningens design og rummenes anvendelse
 • Skal kunne foretage en klimateknisk analyse inklusiv detaljeret simulering af bygningens indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne opbygge og udnytte digitale modeller til vurdering og analyse af forskellige anlægsudformninger

Kompetencer

 • Skal kunne reflektere over valget af ventilationsteknisk løsning i forhold til alternativer og kombination af løsninger i relation til udeklima, indeklima, brugere, funktionskrav og bygningens udtryk
 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over betydningen af valgt indeklimaniveau, bygningens tekniske systemer og energiforbrug i forhold til bygningens design og rummenes anvendelse
 • Skal kunne formulere, diskutere og reflektere over anvendelsen af digitale modeller til design af bygningen og dens installationer

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDimensionering og design af bygningens installationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning HVAC Systems
ModulkodeAODAB6K172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design