Emner i variationsanalyse i Sobolev og BV rum

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende, som gennemfører modulet, har særlig interesse i emnet "variationsanalyse i funktionsrum".

Læringsmål

Viden

Den studerende, som møder kursets læringsmål, skal kunne:

  • Forklare begreberne svage topologier og konvergens i Banach og topologiske vektorrum
  • Forklare klassiske abstrakte variationsprincipper, såsom Ekelands sætning
  • Forklare anvendelser af variationsprincipper indenfor området partielle differentielligninger, herunder p-Laplacian og forhindringsproblemet

Færdigheder

  • Udlede og i skrift og tale give stringente beviser for centrale resultater fra teorien i variationsanalyse i funktionsrum 
  • Anvende teoretiske resultater til analyse af modelproblemer

Kompetencer

  • Formidle opnået viden og færdigheder i form af velvalgte eksempler

Undervisningsform

Selvstudie med relevante øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulet er 5 ECTS svarende til 150 timers studenterbelastning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmner i variationsanalyse i Sobolev og BV rum
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøveform ved reeksamen: mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTopics in Variation Analysis in Sobolev and BV Spaces
Modulkode22KMAT3SOBBV
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet