Statistisk modellering og analyse af tekniske systemer

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i sandsynlighedsregning. Modulerne statistisk inferens for lineære modeller og optimering skal følges sideløbende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• har viden om hvordan man opstiller en statistisk model med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra et teknisk fagområde 
• har viden om hvordan man udfører statistik inferens for en generaliseret lineær model og/eller en stokastisk proces
• har viden om, hvordan man udfører modelkontrol

Færdigheder

• kan med udgangspunkt i en konkret problemstilling opstille en relevant generaliseret lineær model og/eller stokastisk proces under hensyntagen til de tilgængelige data
• kan anvende statistisk software til at implementere og analysere en konkret statistisk model
• kan vurdere gyldigheden af opnåede resultater

Kompetencer

• kan kommunikere resultatet af en statistisk analyse til ikke-
statistikere, der har en interesse i den behandlede problemstilling 
• er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder til et på forhånd fastlagt publikum
• kan ræsonnere om oprindelse og anvendelse af matematiske begreber og værktøjer i en given samfundsmæssig, historisk eller teknologisk kontekst (videnskabsteoretisk dimension)
• kan på egen hånd udvikle generaliserede lineære modeller og/eller stokastisk processer, der passer til data
• har kendskab til videnskabsteoretiske aspekter vedrørende generaliserbarhed af statistiske analyser

Undervisningsform

Afvikles som projektorienteret arbejde i grupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistisk modellering og analyse af tekniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Analysis Applied in Technical Systems
Modulkode22BMTK5PRO20
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet