Analyse 2

2022/2023

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Analyse 1 og Lineær algebra med anvendelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • har viden om differentiable funktioner af flere reelle variable
 • har viden om Taylors formel for funktioner af flere variable og dens anvendelser
 • har viden om invers funktion sætningen og dens anvendelser
 • har viden om implicit funktion sætningen og dens anvendelser
 • har viden om metriske rum og deres anvendelser på funktioner af flere variable
 • har viden om fixpunktsætningen i fuldstændige metriske rum
 • har viden om eksistens og entydighed af løsninger til sædvanlige differentialligninger

Færdigheder

 • kan udlede og i skrift og tale give stringente beviser for hovedresultaterne vedrørende funktioner af flere variable
 • kan bestemme ekstrema for funktioner af flere variable

Kompetencer

 • kan gøre rede for betydningen af abstrakte begreber som metriske rum i forbindelse med funktioner af flere variable

KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:

 • Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre fagområder.
 • Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet genstandsområde.

Undervisningsform

Undervisningen tilrettelægges i henhold til de generelle undervisningsformer for uddannelsen, jf. §17 i studieordningen. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse 2
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis 2
Modulkode22BMAT4ANL2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet