Modul 2: Vidensbaseret socialt arbejde i en organisatorisk og juridisk kontekst

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul har til formål at styrke de studerendes evne til at undersøge, analysere og håndtere komplekse barrierer og muligheder for udvikling af vidensbaseret socialt arbejde og at kunne indgå i et udviklende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med forskellige offentlige, private og frivillige aktører, der har betydning for det borgernære sociale arbejde. Undervisningen har fokus på forskningsbaseret viden om organisationer, organisatoriske forandringsprocesser, viden, praksis og forskningsmetoder, professionelt socialt arbejde, formidling, læring og kommunikation samt lovgivning og retssociologi – og der er fokus på at udvikle at de studerende udvikler færdigheder og kompetencer til dels at foretage mere komplekse analyser af det sociale arbejde, dels at udarbejde løsningsforslag, der kan bidrage til at udvikle socialt arbejdes vidensgrundlag. De studerende arbejder problemorienteret med viden fra undervisningen i et konkret projekt, der har fokus på udvikling af socialt arbejde i en tværfaglig og kompleks organisatorisk kontekst. Dette implicerer, at de studerende indgår i dialog 10 og et udviklende samarbejde med offentlige, private og/eller frivillige aktører på det sociale område. Der er fokus på de studerendes egen læring i samspil i andre professioner, praksisser og organisatoriske kontekster.

 

Indhold i 2. modul

Professionelt socialt arbejde (Fagfelt 1)

 • Tværfagligt samarbejde
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Professionssociologiske perspektiver på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Organisation og organisatoriske forandringsprocesser (Fagfelt 7)

 • Organisationsteori og -analyse
 • Lærende organisationer, organisatoriske forandringsprocesser og vidensorganisationer
 • Forhandlinger og samarbejdsformer mellem aktører i hverdagens praksis
 • Samspillet mellem offentlige, private og frivillige organisationer

Lovgivning og retssociologi (Fagfelt 3)

 • Den lovgivningsmæssige kontekst for organisatoriske og faglige forandringsprocesser
 • Forholdet mellem statens, regionernes og kommunernes forpligtigelser

Viden, praksis og forskningsmetoder (Fagfelt 6)

 • Professionelles viden og integration mellem vidensformer (videnssociologi)
 • Forsknings- og evalueringsmetoder og deres videnskabsteoretiske grundlag (casestudier, kvantitative og kvalitative undersøgelser, udvalgte evalueringsmetoder)

Problembaseret læring Formidling, læring og kommunikation (Fagfelt 9)

 • Formidlings- og kommunikationsmetoder
 • Retorik og forandringskommunikation
 • Diskurs og diskursanalyse
 • Dialogbaserede metoder til udvikling af nye løsningsmodeller
 • Individuelle, gruppebaserede og organisatoriske læreprocesser, herunder blokering for læring

 

Individuelt eller gruppeprojekt: Udvikling af socialt arbejde i en tværfaglig og kompleks organisatorisk kontekst

De studerende arbejder individuelt eller i grupper med en selvvalgt og praksisrelevant problemstilling, der lægger op til at undersøge, analysere og reflektere over muligheder og barrierer for udvikling af 12 vidensbaseret socialt arbejde i en tværfaglig og kompleks organisatorisk kontekst. Det forventes, at de studerendes problemstilling udvikles i dialog med fagfæller, og at der foretages en undersøgelse og analyse, der kan anvendes til at identificere områder for og løsningsmodeller til at udvikle vidensbaseret socialt arbejde i komplekse faglige og organisatoriske kontekster præget af forskellige former for viden. I projektet lægges der vægt på de studerendes evne til at studere, analysere, kommunikere og formidle i et felt præget af faglige og organisatoriske forskelle herunder forskellige former for viden.

Læringsmål

Viden

 • Professionelt socialt arbejde i en organisatorisk kontekst inden for den offentlige, private og/eller frivillige sektor samt betydningen heraf for borgere og/eller klienter
 • Tværfaglige, -professionelle og -sektorielle samarbejdsrelationer herunder retlige forhold af betydning for disse relationer
 • Organisationsteori samt muligheder og barrierer for organisatorisk læring, implementering og/eller resultatstyring i arbejdet med at udvikle vidensbaseret socialt arbejde
 • Vidensformer herunder teoretiske tilgange til forståelsen af vidensbaseret socialt arbejde
 • Evaluerings-, undersøgelses- og forskningsmetoder
 • Formidling, læring og kommunikation

Færdigheder

 • identificere tværfaglige, tværprofessionelle og tværsektorielle problemstillinger knyttet til udvikling af vidensbaseret socialt arbejde i det borgernære sociale arbejde
 • identificere, gennemføre undersøgelser af, analysere og reflektere over de faglige, organisatoriske og retlige forudsætninger for at kunne udvikle vidensbaseret socialt arbejde
 • kunne identificere og analysere vidensformer på et forskningsmetodisk grundlag
 • identificere behov for og udarbejde løsningsforslag til udvikling af vidensbaseret socialt arbejde på grundlag af analyser af vidensgrundlaget i socialt arbejde
 • udforske og indgå i samarbejde med forskellige aktører i en kompleks organisatorisk kontekst

Kompetencer

 • identificere, undersøge, analysere og reflektere over faglige problemstillinger i en kompleks tværfaglig, -professionel, -sektoriel, organisatorisk og retlig kontekst samt at omsætte denne viden til nye løsningsmodeller knyttet til udvikling af vidensbaseret socialt arbejde
 • gennemføre undersøgelser og analyser af vidensformer på et forskningsmetodisk grundlag
 • formidle viden overfor samarbejdspartnere i en kompleks organisatorisk kontekst

Undervisningsform

 

 • Forelæsninger
 • Øvelser
 • Seminarer
 • Projektarbejde
 • Vejledning

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Aflevering af skriftligt projekt

Prøver

Prøvens navnVidensbaseret socialt arbejde i en organisatorisk og juridisk kontekst
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektarbejde udarbejdet individuelt eller i gruppe
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 2: Knowledge Based Social Work in an Organisational and Legal Context
ModulkodeVSA20147
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
Kan udbydes både efterår og forår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Vidensbaseret Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet