Bachelorprojekt: Bæredygtigt design

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i de første 5 semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

  • Forskellige måder at skabe af bæredygtige og innovative teknologiske løsninger samt positionere disse på en udviklingsarena

Færdigheder

  • afgrænse en designmæssig problemstilling eller bæredygtig udfordring som lader sig besvare under hensyn til ressourcer, tid og kompetencer
  • gennemføre et designprojekt, som understøtter bæredygtige løsninger og bidrager til fornyelse og omstilling
  • tilrettelægge et designprojekt under hensyn til projektgruppens kompetencer, interne samspil og læring samt samspillet med eksterne aktører og interessenter
  • udvælge fremgangsmåder og metoder til en samlet håndtering af brugere, interessenter og designudfordringer i et designprojekt   

Kompetencer

  • identificere og udvælge kritiske forhold og bæredygtige udfordringer samt reflektere kritisk over forskellige designstrategier, muligheder og løsninger med reference til mulige udviklingsscenarier.
  • selvstændigt indgå i samarbejde på tværs af professioner, discipliner og fag
  • identificere og dokumentere egne læringsbehov samt strukturere og dokumentere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde indenfor modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere. En del af projektaktiviteterne vil foregå med at udarbejde og konstruere modeller og prototyper i værksted.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Bæredygtigt design
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Sustainable Design
ModulkodeTBIBDB17601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design