Bæredygtighed, økonomi og politik

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Netværk og forandring'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

  • grundlæggende begreber inden for systemtænkning
  • grundlæggende begreber inden for miljøøkonomi og økologisk økonomi
  • forskellige former for politisk regulering på miljøområdet

Færdigheder

  • redegøre for forskellige faser i det energimæssige grundlag for menneskelige samfund og for befolkningsudviklingen
  • redegøre for brugen af økologi og termodynamik som afsæt for måling af bæredygtighed på samfundsplan
  • diskutere forholdet mellem økonomisk vækst og miljø samt økonomiske perspektiver på bæredygtig omstilling
  • sammenligne forskellige metoder til at foretage samfundsøkonomiske analyser og træffe beslutninger på miljøområdet
  • analysere miljøeffekterne af ejendomsforhold, markedskonstruktioner og andre institutionelle forhold i relation til ressourcer

Kompetencer

  • diskutere brugen af værdisætning i relation til planlægning og politik
  • integrere overvejelser om samfundsmæssig bæredygtighed ved tilrettelæggelse og design af bæredygtige produkter og systemer

Undervisningsform

Kurset skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at åbne for at sætte projektet ind i et større perspektiv og ved at bidrage med teoretiske redskaber, der kan understøtte projektarbejdet. Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og præsentationer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtighed, økonomi og politik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainability, Economy and Policy
ModulkodeTBIBDB17503
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design