Design af bæredygtige materiale flow systemer

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i de første 4 semestre.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der gennemfører modulet opnår:

Læringsmål

Viden

 • metoder til at afgrænse, karakterisere og beskrive et materiale flow system
 • fremgangsmåder til udvikling af bæredygtige materiale flow systemer, deres funktionalitet og brugsprocesser
 • metoder til at analysere aktørernes roller
 • relevant lovgivning, regulativer, standarder mm.
 • materiale flow i forsyningskæder og forbrugsmønstre som udfordringer for en cirkulær økonomi

Færdigheder

 • analysere systemer som bestående af en kombination af materielle komponenter, modeller, mennesker og institutionsdannelser
 • identificere bæredygtigheds udfordringer i et system
 • definere elementer og grænser i et system samt analysere kritiske forhold i samspillet mellem et systems forskellige komponenter og dele
 • identificere risiko aspekter ved et system
 • analysere muligheder for omstilling af et system
 • analysere kritiske forhold i samspillet mellem et systems aktører og de organisatoriske forhold og institutionelle rammer de virker i
 • designe (eller re-designe) et system ved inddragelse af viden og perspektiver fra systemets forskellige brugere og aktører

Kompetencer

 • designe eller re-designe en del af et materiale flow system med baggrund i en kritisk analyse og reflekteret afvejning af forskellige hensyn som funktionalitet, risici, aktører samt videns processer og læring
 • argumenterer på hvilken måde gøre en design intervention et system mere bæredygtig
 • reflektere over rollen som system designer

Undervisningsform

Modulet gennemføres som et problembaseret projektorienteret arbejde inden for modulets overordnede ramme. Projektarbejdet understøttes af en eller flere vejledere.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af bæredygtige materiale flow systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Sustainable Material Flows Systems
ModulkodeTBIBDB17502
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design