Netværk og forandring

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Feltstudier og Socio-materiel analyse' og 'Produkter, brug og kontekst'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

  • aktørnetværks teori og tilhørende begrebsapparat samt teoriens anvendelse til at beskrive netværk og deres forandringsprocesser
  • translationsprocesser, herunder modstillinger, simplificeringer og punktualisering af netværks elementer
  • forskydninger i netværk, herunder netværksdifferentiering i tid, rum og socialkontekst
  • grænseobjekter som bindeled og separator for videns- og praksisfelter på tværs af netværk
  • marked og institutioner som heterogent sammensatte co-konstruktioner

Færdigheder

  • anvende aktørnetværks teorien (ANT) til at analysere teknologier, produkter og systemers tilblivelse og løbende forandring
  • karakterisere produkter og systemer og deres egenskaber som heterogent sammensatte, hybride konstruktioner

Kompetencer

  • identificere og udfolde et produkt eller et system i konkrete kontekster, og med aktørprocesser, som er bestemmende for deres tilblivelse og brugspraksis
  • identificere de visioner, som har været bestemmende for produkter og systemers udformning og anvendelse
  • identificere de processer, som har været bestemmende for et produkt eller systems brug og betydning

Undervisningsform

Kursets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektkursus ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer som benyttes aktivt i projektet. Kurset består af række forelæsninger med tilknyttede cases, med hvilke der arbejdes i mindre grupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværk og forandring
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNetwork and Transformations
ModulkodeTBIBDB17402
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design