Produkter, brug og kontekst

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i ’Aktørorienteret design’ og ”Feltstudier og socio-materiel analyse”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • begreber og teori der kan bruges til socio-materiel analyse (herunder social konstruktion og aktør netværk)
 • forståelse for hvordan produkter og teknologier kan anskues som socio-materielle entiteter, hvis egenskaber fastlægges af de relationer de indgår i
 • ingeniør designmetoder
 • hvordan forskellige typer af designprocesser genererer forskellige forståelser af designopgaven og dens løsningsrum, herunder særligt de forståelser der genereres med hhv analytiske og instrumentelle metoder

Færdigheder

 • anvende en aktørbaseret tilgang til at analysere produkter/teknologier i social kontekst herunder hverdagslivs- og professionelle praksisser
 • anvende en aktørbaseret tilgang til at analysere eget indsamlet materiale og benytte analysen aktivt som en del af en designproces
 • anvende teoretiske begreber indenfor konstruktivistisk og aktør-netværksbaserede metoder på egen empiri
 • reflektere over forskellige teoretiske tilgange til ingeniørdesign og den viden og proces disse tilgange genererer

Kompetencer

 • identificere forståelsesrammer og socio-materielle relationer, der har været bestemmende for nuværende produkters udformning
 • kunne indgå i en faglig diskussion af et produkt eller en teknologis designproces
 • tilrettelægge designprocesser med henblik på at have fokus på bestemte forståelser af produktegenskaber, herunder også immanente produktegenskaber

Undervisningsform

Modulets hovedelementer skal støtte projektarbejdet i det sideløbende projektmodul ved at bidrage med metodiske redskaber og analyseværktøjer, som benyttes aktivt i projektet.

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og workshops initieret af underviser og studiekredse omkring cases.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukter, brug og kontekst
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProducts, Use and Context
ModulkodeTBIBDB17202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design