Datahåndtering og statistiske modeller

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Modeller, mekanik og materialer'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • sandsynlighedsregning, herunder udfaldsrum, hændelser, sandsynligheder, betingede sandsynligheder og uafhængighed
 • kendskab til deskriptiv statistik
 • stokastiske variable, herunder middelværdi og varians
 • forskellige fordelinger, specielt normalfordelingen
 • hvilke trin, der indgår i en statistisk analyse
 • hypotesetest, herunder formulering af hypoteser, og hvordan man konkluderer på baggrund af kritiske værdier, konfidensintervaller eller p-værdier 
 • statistiske modeller anvendt i kvalitative analyser

Færdigheder

 • med udgangspunkt i givne data kunne specificere en relevant statistisk model, og redegøre for modellens antagelser
 • kunne vurdere gyldigheden af den valgte model
 • kunne fortolke opnåede resultater
 • kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af de modeller, der er gennemgået i kurset

Kompetencer

 • opstille grundlag for en statistisk analyse
 • kunne kommunikere resultater af en statistisk analyse til folk uden statistisk træning
 • indgå i en diskussion af overordnede statistiske problemstillinger inden for eget fagområde

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og løsning af opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatahåndtering og statistiske modeller
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDatamanagement and Statistical Models
ModulkodeTBBDB20505
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design