Systemmodellering og simulering

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået i 'Energiomsætning og Termodynamik' på Bæredygtigt Design uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • modeller til beskrivelse af systemer og strømninger
 • simulering af dynamiske systemer
 • analyse af fysiske systemer og design af systemkomponenter

Færdigheder

 • anvende den matematiske modelleringsproces til at modellere fysiske systemer
 • bruge MATLAB og Simulink til at simulere dynamiske systemer
 • anvende Bernoulli’s ligning samt redegøre for hvornår betingelserne for ligningen er opfyldt
 • bruge Laplacetransformation til at analysere et lineært system
 • modellere simple mekaniske, elektriske, fluid og termiske systemer
 • bruge simuleringsresultater til at vælge systemkomponenter

Kompetencer

 • modellere fysiske systemer
 • simulere modeller af fysiske systemer
 • vælge komponenter til fysiske systemer på basis af simulering
 • anvende ingeniørmatematik til at beskrive fysiske systemer

Undervisningsform

Undervisningen foregår som vekselvirkning mellem forelæsninger og løsning af opgaver.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSystemmodellering og simulering
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Fastsættes i semesterbeskrivelsen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSystem modelling and simulation
ModulkodeTBBDB20504
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design