Designprocesser og visualisering

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører projektmodulet, opnår:

Læringsmål

Viden

 • tværfaglige designprocesser
 • anvendelse af teoretiske begreber i konkret projektarbejde
 • forskellige designrelevante visualiseringsteknikker 
 • hvordan visualiseringer som repræsentationer kan fungere i en vidensdelings praksis
 • brug af socio-tekniske arbejdsblade

Færdigheder

 • indsamle og vurdere empiri i forbindelse med feltstudier
 • vurdere den kommunikation der kan etableres med specifikke visualiseringsmetoder
 • skitsere et udvalg af  koncepter baseret på socio-materiel analyse
 • konstruere enkle mock-ups og skalamodeller af udvalgte koncepter/løsninger
 • indsamle, opsøge, behandle og vurdere viden genereret gennem desk research og feltarbejde
 • forstå at en problemanalyse er guidet af empiri og praksis
 • lære om gruppenormer gennem en faciliteret proces, herunder interaktion internt i gruppen, at kunne videndele, at kunne give feedback, at kunne håndtere konfliktløsning samt at kunne skrive en rapport

Kompetencer

 • gennemføre teambaseret projektarbejde
 • udvælge metoder til at analysere produkter og teknologier i deres brugskontekst og som samfundsmæssig praksis
 • identificere og undersøge grundlæggende problematikker vedrørende koncepternes mekaniske og materialemæssige egenskaber
 • planlægge og gennemføre en aktørorienteret designproces
 • bruge repræsentationsteknikker ved opsætning af milepæle i et projektforløb  
 • udvælge og anvende grundlæggende visuelle kommunikationsteknikker med manuelle og digitale værktøjer
 • konstruere enkle mock-ups og skalamodeller af udvalgte koncepter
 • tilrettelægge en samlet læreproces over et projektforløb

Undervisningsform

Undervisningen i dette projektmodul foregår som vekselvirkning mellem korte instruktioner, visualiseringsøvelser og projektarbejde. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesignprocesser og visualisering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign Processes and Visualization
ModulkodeTBBDB20102
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Teknoantropologi og Bæredygtigt Design
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design