Masterprojekt: Sundheds- og velfærdsinformatik i et design og/eller implementeringsperspektiv

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagers forudsætninger for modulet er viden, færdigheder og kompetencer svarende til projektmodulet ’’Sundheds- og velfærdsinformatik i et analyseperspektiv’’

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Forklare hvilke faktorer der influerer på design og implementering af IT- systemer i sundhedssektoren
  • Forklare anvendelse af sundheds- eller velfærdsinformatiske løsninger i en konkret organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst

Færdigheder

  • Kritisk anvende kvalitative og kvantitative dataindsamlingsmetoder
  • Identificere og anvende et relevant studiedesign ift. identificeret videnskabelig sundheds- eller velfærdsinformatisk problemstilling
  • Formidle og perspektivere egne resultater til øvrige resultater inden for området
  • Diskutere projektarbejdets resultater med fokus på de anvendte metoders rækkevidde og anvendelighed

Kompetencer

  • Demonstrere evne til at vurdere og bidrage med løsningsforslag til sundheds- og velfærdsinformatiske problemstillinger på baggrund af videnskabeligt arbejde
  • Diskutere og perspektivere egne resultater ift. eksisterende viden om design og/eller implementering af sundheds- eller velfærdsinformatiske løsninger
  • Vurdere og reflektere over metodevalg i projektarbejdet ift. projektets resultater
  • Mestre at anvende læringsudbytte fra tidligere kursusmoduler i den komplekse men eksemplariske velfærdsinformatiske problemstilling

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundheds- og velfærdsinformatik i et design og/eller implementeringsperspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport som dokumenterer det studenterstyrede problemorienterede projektarbejde.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis: Health Informatics in a Design and/or Implementation Perspective
ModulkodeSTISI18M4_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet