Anvendelse af sundheds- og velfærdsøkonomiske analyser i offentlig administration

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagers forudsætninger for modulet svarer til adgangskravene for optagelse på uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Beskrive sundhedsøkonomiske evalueringsmetoder/modeller fx cost-effectiveness, cost-benefit, cost-utility og QALY
  • Forklare de væsentligste grundlæggende sundhedsøkonomiske forskelle mellem det danske sundhedssystem og centrale internationale sundhedssystemer
  • Forklare basale principper for forretningsplaner

Færdigheder

  • Vurdere en vilkårlig businesscase med henblik på at forstå forudsætninger for indførelse af sundheds- eller velfærdsinformatiske løsninger
  • Designe en proces for iværksættelse af et sundheds- eller velfærdsinformatisk it-system
  • Udarbejde en simpel økonomisk evaluering af en telemedicinsk intervention
  • Kunne anvende simple modeller og metoder til økonomisk analyse af udvalgte udfordringer i forbindelse med en sundheds- eller velfærdsinformatisk løsning
  • Anvende kravspecifikation som redskab til at forstå velfærdsøkonomiske indsatser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendelse af sundheds- og velfærdsøkonomiske analyser i offentlig administration
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUse of Health Economic Analyses in Public Administration
ModulkodeSTISI18M3_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet