Sundheds- og velfærdsinformatik i et analyseperspektiv

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagers forudsætninger for modulet er deltagelse i ’’ Introduktion til sundhedsinformatisk projektarbejde’’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Beskrive væsentlige områder hvor sundheds- og velfærdsinformatiske løsninger anvendes
 • Beskrive et konkret sundheds- eller velfærdsinformatisk system

Færdigheder

 • Analysere en sundheds- eller velfærdsinformatisk problemstilling ud fra et ledelsesperspektiv, et sundhedsprofessionelt perspektiv og et patient/borger perspektiv
 • Karakterisere en konkret sundheds- eller velfærdsinformatisk problemstilling f.eks. indenfor it-anvendelsesområder i hhv. primær-og sekundærsektoren
 • Identificere relevante teorier og analysemetoder inden for sundheds- og velfærdsinformatik f.eks. i forhold til analyse af kvalitetessikringsmodeller, evaluering og teknologivurdering, i patient/borger perspektiver
 • Diskutere og reflektere over projektarbejdets resultater
 • Anvende systematisk litteratursøgning og –læsning som metode til vidensindsamling og vidensformidling
 • Bruge referencer korrekt i et videnskabeligt arbejde
 • Formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde, såvel skriftligt, grafisk som mundtligt

Kompetencer

 • Organisere et problemorienteret projektarbejde i samarbejde med medstuderende
 • Kunne identificere og systematisk vurdere design og resultater af videnskabelige artikler, der er centrale for projektarbejdet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSundheds- og velfærdsinformatik i et analyseperspektiv
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport som dokumenterer det studenterstyrede problemorienterede projektarbejde.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHealth Informatics in an Analytical Perspective
ModulkodeSTISI18M2_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet