Introduktion til sundheds- og velfærdsinformatisk projektarbejde

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagers forudsætninger for modulet svarer til adgangskravene for optagelse på uddannelsen.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Beskrive principper for problemorienteret projektarbejde
  • Forklare hvad der karakteriserer en sundheds- eller velfærdsinformatisk problemstilling
  • Forklare systematisk litteratursøgning som metode
  • Forklare styrker og svagheder ved projektgruppens læreproces

Færdigheder

  • Identificere en konkret sundheds- eller velfærdsinformatisk problemstilling indenfor it-anvendelsesområder i primær og/eller sekundær sektor
  • Anvende systematisk litteratursøgning til belysning af en konkret sundheds- eller velfærdsinformatisk problemstilling
  • Planlægge opgaver og ressourcer i et problemorienteret projektarbejde
  • Organisere et samarbejde med medstuderende og vejledere
  • Reflektere over anvendelse af arbejdsprocesser og metoder i projektarbejdet

Undervisningsform

Projekt. Undervisningsformen er tilrettelagt som beskrevet i kapitel 17 samt suppleret med fælles vejledninger vedr. litteratursøgning som metode, organisering af projektarbejdet og problemorientering.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til sundheds- og velfærdsinformatisk projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport og en procesanalyse som dokumenterer det studenterstyrede problemorienterede projektarbejde.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Problem-based Learning in Health Informatics
ModulkodeSTISI18M1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet