Anvendte kvalitative metoder i folkesundhedsvidenskab

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen i modulet tager udgangspunkt i kvalifikationer opnået i modulet ”Borger/bruger/patient perspektiver og belysning heraf”.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om og kan kritisk reflektere over forholdet mellem videnskabsteori, videnskabelige teorier, metoder og empiri.

Færdigheder

  • Kan ud fra videnskabelige kriterier definere videnspositioner inden for den kvalitative forskningstradition.
  • Kan definere en videnskabeligt klar og afgrænset folkesundhedsfaglig relevant problemstilling, der egner sig til en kvalitativ undersøgelse.
  • Kan generere og behandle kvalitative data på baggrund af velbegrundede videnskabelige og videnskabsetiske overvejelser.
  • Kan ud fra videnskabelige kriterier udarbejde og argumentere for en relevant kvalitativ analysestrategi.
  • Kan ud fra videnskabelige kriterier argumentere for, reflektere over og anvende relevante kvalitative analysemetoder på et empirisk materiale.

Kompetencer

  • Kan reflektere videnskabeligt over og vurdere viden, der er opnået, i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.
  • Kan kritisk vurdere styrker og svagheder ved resultater opnået fra gennemførelsen af kvalitative undersøgelser.
  • Kan foretage kritiske refleksioner over samfundsvidenskabernes filosofi og erkendelsesinteresse samt deres betydning for udvikling af kvalitative forskningstraditioner.
  • Kan videnskabeligt vurdere muligheder og begrænsninger inden for forskellige former for kvalitative forskningstraditioner/videnspositioner.

Undervisningsform

Der undervises i modulet jf. studieordningens § 17.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnvendte kvalitative metoder i folkesundhedsvidenskab
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Du kan orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelApplied Qualitative Methods in Public Health Science
ModulkodeSTIFSV16K3_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet