Modul 6: e-handel

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

e-handel i mange forskellige former har stigende betydning overalt i samfundet.

Fagmodulets formål er, med afsæt i aktuel viden, at give deltagerne baggrund for at kunne arbejde ledelses- og funktionsmæssigt med e-handel i virksomheder og organisationer.

Følgende hovedemner indgår i fagmodulet:

 • status for og udvikling af interaktive aktiviteter
 • e-handel og forretningsmodeller
 • sociale medier og communities
 • kodning og databaser
 • søgemaskiner
 • direkte markedsføring og performance marketing
 • juridiske og reguleringsmæssige aspekter
 • business-to-business, særlige aktiviteter
 • implementering af e-handel
 • kreativitetsteknikker

Uddannelsens 3. semester er tænkt som fundamentet for det videre arbejde, idet der undervises i uddannelsens kerneområder. På dette semester skabes naturlig progression til uddannelsens videre forløb.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne demonstrere viden omkring de vigtigste elementer i e-handel
 • have opnået viden om praksis og anvendelse for de vigtigste e-handelsbegreber, -metoder og -modeller.
 • kunne forstå og reflektere over e-handelsteorier, -metoder og -praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne udpege styrker og svagheder i konkrete forretningsmodeller I forhold til e-handel.
 • kunne foreslå udvikling af forretningsmodeller i forhold til e-handel.
 • kunne udvælge og prioritere mest relevante elementer i e-handel.
 • kunne demonstrere sin evne til at anvende den erhvervede viden i forhold til konkrete e-handelsproblemstillinger.
 • kunne formidle e-handelsrelaterede problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • kunne integrere e-handelselementer i en virksomheds eller organisations udviklingsplan.
 • kunne bringe sin viden i anvendelse i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelse af e-handel, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium.
 • kunne formulere og analysere e-handelsrelaterede problemstillinger, på selvstændig vis, ved hjælp af relevante metoder.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navne-handel
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: e-commerce
ModulkodeSRD580074D
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAAU Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet