Modul 3: Samfundsøkonomi

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målsætningen med fagmodulet er at give den studerende indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private.

Makroøkonomidelen af fagmodulet Samfundsøkonomi har til formål at pointere vigtigheden for virksomhederne af at kende til den makroøkonomiske omverden – både hvad angår effekten af ændringer i forskellige udefrakommende størrelser (som f.eks. rente og løn), men også af effekterne af forskellige typer af økonomisk politiske indgreb (som f.eks. finans-, penge- og valutakurspolitik).

Mikroøkonomien i fagmodulet Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomien mere rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter. 

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

  • Have opnået viden om praksis og anvendelse af basale makro- og mikroøkonomiske begreber og modeller.
  • Kunne forstå og reflektere over fagets teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

  • Kunne indsamle data til beskrivelse, analyse og vurdering af samfundsøkonomiske problemstillinger.
  • Kunne vurdere og analysere samfundsøkonomiske problemstillinger ved hjælp af relevante modeller og analyseværktøjer.
  • Kunne formidle faglige, praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

  • Den studerende erhverver dermed forudsætninger for at kunne indgå i tværfaglige arbejdsprocesser og agere kvalificeret og træffe beslutninger i forhold til virksomheders rammebetingelser.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18.

Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsøkonomi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation og noter, i digitalt eller trykt format til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Helle Rank Nørgaard 
Tlf.: 9940 8028  
Mail: hrn@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 3: Economics
ModulkodeSRA140087C
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAAU Business School
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet