Tekstanalyse

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til udvalgte dele af tekst- og kulturhistorie i de tysksprogede lande, tekstanalyse og tekstanalytiske metoder, litteraturteori og litteraturvidenskabelige metoder og et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området.

 

 

Læringsmål

Viden

  • og grundlæggende forståelse af forskellige genrers og teksttypers karakteristika
  • og indsigt i forskellige tekstanalytiske metoder og særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

  • tekstanalytiske metoder med særlig vægt på temaanalyse på grundlæggende niveau
  • at vælge et relevant metodisk udgangspunkt for analysen af konkrete tekster på videnskabeligt niveau

Kompetencer

  • problemanalyse, -afgrænsning og –bearbejdning på videnskabeligt niveau
  • på videnskabeligt niveau at reflektere over, hvordan tekster fungerer kommunikativt og udsigelsesmæssigt
  • på videnskabeligt niveau at reflektere over forholdet mellem tekster og deres kulturelle forankring.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstanalyse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Den mundtlige prøve foregår på tysk som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på tysk.
Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 30 min.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTextual Analysis
ModulkodeSITYSK20148
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet