Grammatik og sprogbeskrivelse II og skriftlig sprogproduktion II

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter arbejde med tysk grammatik, arbejde med skriftlig udtryksfærdighed på tysk og teoretisk og praktisk arbejde med oversættelse mellem dansk og tysk.

 

 

Læringsmål

Viden

 • tysk grammatik med særligt henblik på syntaks, morfologi og leksis på videregående niveau
 • skriftlig udtryksfærdighed på tysk på videregående praksisniveau
 • oversættelse mellem dansk og tysk på videregående praksisniveau
 •  oversættelsesteori.

Færdigheder

 • at redegøre for og analysere grammatiske fænomener og strukturer
 • at anvende sin viden om tysk grammatik
 • klart, overskueligt og informativt at kunne formidle viden om grammatiske fænomener og problemstillinger.
 • at udtrykke sig på et sprogligt og indholdsmæssigt nuanceret, kommunikativt velfungerende tysk skriftsprog uden eller kun med få basale grammatiske fejl
 • at oversætte danske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt tysk
 • at oversætte tyske tekster til ortografisk, morfologisk, leksikalt og syntaktisk korrekt dansk
 • at vælge oversættelsesstrategier i en konkret tekst og med en given målgruppe.

Kompetencer

 • at overføre teoretisk grammatik viden til praktisk sprogproduktion på videnskabeligt niveau
 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave på videnskabeligt niveau

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og sprogbeskrivelse II og skriftlig sprogproduktion II
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje udarbejdet på tysk, som den studerende sammensætter i løbet af 2. semesters kurser i grammatik og sprogbeskrivelse samt skriftlig sprogproduktion. Indholdet af den studerendes eksamensportefølje skal omfatte 3 opgavebesvarelser, som indeholder følgende:
▪ oversættelse fra dansk til tysk og/eller fra tysk til dansk
▪ fri skriftlig fremstilling og redegørelse for grammatiske fænomener.
Eksamensporteføljen bedømmes af eksaminator.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede portefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar II and Written Communication II
ModulkodeSITYSK20147
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet