Fonetik og mundtlig kommunikation og formidling II

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter arbejde med tysk fonetik,  videregående kommunikationsteori og -analyse og arbejde med mundtlig kommunikation og formidling på tysk.

 

 

Læringsmål

Viden

  • og indsigt i tysk fonetik
  • grundlæggende viden om tysk idiomati
  • indsigt i videregående kommunikationsteori.

Færdigheder

  • at beskrive lydlige fænomener inden for det tyske sprog
  • og evne til at udtrykke sig mundtligt på et flydende, kommunikativt velfungerende tysk uden eller med få grammatiske og leksikale fejl
  • at analysere en given kommunikationssituations kulturelle og kontekstuelle betingelse
  • at forankre analysen i relevant teori og formidle resultatet af kommunikationsanalysen i adækvat fagterminologi.

Kompetencer

  • at reflektere over adækvat fagterminologi inden for fonetik
  • at reflektere over adækvat fagterminologi inden for kommunikationsteori -og analyse
  • på videnskabeligt niveau at kommunikere ubesværet på tysk om komplekse faglige sammenhænge.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFonetik og mundtlig kommunikation og formidling II
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje bestående af dokumentation for et væsentligt udsnit af den studerendes arbejde inden for modulet, herunder:
▪ en øvelsesopgave i fonetik med underviserens kommentarer
▪ en mindre hjemmeopgave i kommunikationsteori med underviserens kommentarer
▪ en tysksproget powerpoint-præsentation (eller tilsvarende), anvendt som udgangspunkt for mundtligt oplæg
▪ den studerendes redegørelse for indholdet i porteføljen og refleksion over egen progression i løbet af modulet.
Eksamensporteføljen bedømmes af eksaminator.
Omprøve afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderese portefølje.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhonetics and Oral Communication II
ModulkodeSITYSK20146
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet