Tysk historie og tyske samfundsforhold

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

  • indføring i tysk historie og samfundsforhold, med hovedvægt på perioden 1750-1990 og på aktuelle samfundsforhold
  • analyse af centrale politiske, historiske, kultur- og socialhistoriske problemstillinger
  • et projektbaseret emnestudie inden for et udvalgt emne inden for området.

Læringsmål

Viden

  • tysk historie og samfundsforhold på grundlæggende niveau
  • og særlig indsigt i et udvalgt emne inden for området gennem et projektbaseret emnestudie.

Færdigheder

  • at analysere centrale politisk-historiske, kultur- og socialhistoriske problemstillinger på grundlag af relevant videnskabelig litteratur
  • at formidle opnået viden om historie og samfundsforhold i en adækvat form.

Kompetencer

  • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af tværfaglige politisk-historiske samt kultur- og socialhistoriske problemkomplekser på videnskabeligt niveau
  • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for områderne tysk historie og samfundsforhold på videnskabeligt niveau

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk historie og tyske samfundsforhold
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, dog højst 20 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
Normeret prøvetid: 30 min.
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præ-station.
Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som er skitseret i eksamensordningen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman History and Society
ModulkodeSITYSK20144
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet