Tysk mediekultur

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

▪ introduktion til tysk mediekultur og mediehistorie

▪ medieanalyse

▪ videregående studier inden for et udvalgt emne inden for tysk mediekultur.

Læringsmål

Viden

  • om og grundlæggende kendskab til hovedtræk af pressens, radioens, tv’s og de digitale mediers historie i Tyskland
  • og indsigt i forskellige medietyper, herunder digitale medier, ud fra deres særlige karakteristika og virkemidler
  • og indsigt i samspillet mellem medier, medieprodukter og centrale kulturhistoriske strømninger
  • og særlig indsigt i et udvalgt emne inden for tysk mediekultur.

Færdigheder

  • at vælge et relevant metodisk udgangspunkt for analysen af medier og medieprodukter
  • at analysere og vurdere forskellige medietyper, herunder digitale medier
  • at kunne indplacere et medieprodukt i en bredere medie- og kulturhistorisk sammenhæng.

Kompetencer

  • på videnskabeligt niveau at kunne vurdere tyske medieprodukters nationale og globale betydning
  • at reflektere over forholdet mellem medier og deres kulturhistoriske forankring

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTysk mediekultur
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en fri skriftlig hjemmeopgave. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
Sidetal: Besvarelsen må højst være på 10 sider.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGerman Media Culture
ModulkodeSITYSK20141
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet