Korledelse

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i korledelse. Der undervises i:

 • videregående indstudering, fortolkning, ledelse og udførelse af kormusik såvel med som uden instrument- og ensembleledsagelse

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • akkompagnementsprincipper for spil til egen sang og fællessang
 • videregående principper for og teknik til instruktion og ledelse af kor og ensembler inden for såvel det klassiske som det rytmiske område
 •  læsning, indøvelse og udførelse af stemmer i kor og ensembler
 •  slagteknik, vejrtrækning og indsatser
 •  opvarmning af kor.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at indstudere og lede musikudøvelse med kor og ensembler på et videregående niveau, herunder at give indsatser, styre kor-vejrtrækning samt at læse, indøve, holde og artikulere korstemmer
 • at støtte indstudering og akkompagnere til korsang

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at vælge og anvende relevante indstuderings- og udførelsesteknikker inden for kor- og ensembleledelse
 • at læse og udføre partiturer
 • formgivning af et stilistisk, udtryks- og genremæssigt bredt repertoire af korsatser
 • at reflektere over rollen som korleder og over forhold omkring ledelse og virke med kor.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKorledelse
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en kunstmusikalsk eller en populærmusikalsk sats for kor, kor med ensemble eller ensemble. Genrevalget afgøres af den studerende ved lodtrækning. Inden for den udtrukne genre stiller eksaminator fire dage før eksamen to opgaver, hvoraf den studerende vælger en.
Normeret prøvetid: 45 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConducting
ModulkodeSIMUS202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester (almen)
2. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet