Klaver

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

De studerende skal have bestået modulet "Færdighed og Performance 3" for at kunne tilmelde sig undervisningen og prøven i Klaver.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver. Der undervises i:

 • videregående klaver
 • videregående indstudering, fortolkning og udførelse af klaversatser såvel solo som i sammenspil med andre
 • interpretationsteori.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • videregående principper for og teknik til udførelse af nodenoterede og becifringsnoterede satser
 • akkompagnementsprincipper for spil til egen sang og fællessang.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre og fortolke indstuderede klaversatser på videregående niveau og sekunda vista-klaversatser på grundlæggende niveau inden for forskellige satstyper og forskellige funktionssammenhænge, herunder node- og becifringsnoterede stykker inden for såvel det populærmusikalske som det kunstmusikalske område
 • at akkompagnere til sang og solistspil.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at vælge og anvende relevante indstuderings- og udførelsesteknikker inden for klaverspil
 • at vælge relevante teknikker for akkompagnement
 • at læse og udføre partiturer
 • formgivning af et stilistisk, udtryks- og genremæssigt bredt repertoire af klaverstykker og partitursatser.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlaver
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Den studerende spiller to forelagte satser sekunda vista og én sats, der vælges af censor fra en godkendt liste på 12 satser. De to sekunda vista satser omfatter 1 kort klassisk nodesats og 1 kort becifringssats. Listen, som godkendes af studienævnet, skal mindst omfatte 2 klassiske og 2 rytmiske nodenoterede satser, 1 partitursats med mindst tre systemer, 2 melodispil med becifringssatser samt 2 akkompagnementssatser til egen sang eller andres sang eller spil. Til de to forelagte satser gives 30 min. forberedelsestid.
Normeret prøvetid: 30 min.
Prøven bedømmes af eksaminator og censor.

Ved bedømmelsen lægges vægt på, at satserne udføres i konsekvent gennemførte tempi, at klaveret behandles hensigtsmæssigt med hensyn til klang og teknik, samt på adækvate variationer i udtrykket.

Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået videregående færdigheder i at bruge klaveret funktionsdygtigt i praktisk pædagogiske sammenhænge, herunder til akkompagnement af sang og fællessang, til instruktion af kor samt til spil af enkle nodenoterede og becifringsnoterede satser og enkle partiturer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPiano Laboratory
ModulkodeSIMUS202011
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester. (almen)
2. semester (sidefag)
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet