Filmhistorie 1

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet arbejdes der med filmens historie i et medieindustrielt og teknologisk perspektiv, med filmhistoriske produktions- og institutionskulturer, samt med filmhistoriske genrer både inden for en national og global undersøgelsesramme. Hertil arbejdes der også med filmhistorien i en kulturhistorisk ramme. Der arbejdes tillige med filmhistorie som en faglig metodisk disciplin ud fra et medievidenskabeligt grundlag.   

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • filmindustriens og filmteknologiens historie på et forskningsbaseret grundlag 

  • filmhistoriske metoder og teorier

  • den kulturhistoriske kontekst, hvori filmhistorien indgår 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at kunne anvende filmhistorisk fagmetodik 

  • formidling af filmhistorien til både fagfæller og ikke-specialister på baggrund af et filmhistorisk overblik 

  • at forstå og reflektere over metoders videnskabelige anvendelse i forhold til filmhistorie

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at anskue filmhistorien i en bredere kulturhistorisk kontekst

  • Formidling af viden om filmhistoriske emner ud fra institutionelle og teknologiske faktorer    

  • Anvendelse af metodiske redskaber til formidling af filmhistorisk viden

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFilmhistorie 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.  

Opgaven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFilm history 1
ModulkodeSIMED20201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
BA Sidefag 5. semster
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet