Værkanalyse

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

  • værkanalytisk teori, metode og praksis.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • værkanalytiske teorier og metoder baseret på forskning på højeste internationale niveau
  • identifikation af videnskabelige værkanalytiske problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • værkanalyse
  • at anvende værkanalytiske teorier og metoder
  • vurdering og selektion blandt værkanalytiske teorier, metoder, redskaber og til på baggrund heraf at konstruere nye analyse- og løsningsmodeller.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå Kompetencer til:

  • selvstændigt og sikkert at kunne skelne mellem værkinterne og værkeksterne faktorer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVærkanalyse
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en 14-dages hjemmeopgave. Inden en af studienævnet nærmere fastsat frist indgiver den studerende i samråd med eksaminator en pensumliste, der omfatter 10 værker fra mediefagets område. Værkerne udvælges, så der forekommer en spredning inden for film, tv og evt. andre medier og en spredning mellem danske og internationale værker.

Listen udarbejdes med en kort synopsis for den analytiske tilgang til hvert værk med en
litteraturliste. Opgaven stilles af eksaminator ud fra et af de ti værker på baggrund af pensum.

Opgavebesvarelsen må højst være på 15 sider og udarbejdes individuelt.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAudiovisual text analysis
ModulkodeSIMED20189
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Sidefag 8. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet