Medieproduktion I: TV

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for følgende områder:

 • optagelsesteknik, kamerabrug og redigering
 • fastbilledoptagelse og -æstetik
 • lyssætning og filtersætning
 • optik
 • postproduktion: fx colour grading, filtrering, effekter
 • tv’s æstetik og formater
 • studie og location.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • og overblik over optageteknikker og deres muligheder.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • anvendelse af optageteknikker og teknologier samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • sikker anvendelse af optageteknologier i såvel studieproduktioner som locationoptagelser
 • at kunne indtænke de optagetekniske muligheder i film- og mediedesignets tidlige faser
 • at kunne reflektere over en adækvat anvendelse af postproduktionens muligheder
 • at kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • på et fagligt grundlag at kunne identificere, beskrive og bedømme andres produktioner, herunder professionelle produktioner og produktioner, der er fremstillet i undervisningssammenhænge
 • at kunne designe, analysere og evaluere egne produktioner i forhold til optagetekniske muligheder
 • at kunne vælge og fravælge optagetekniske muligheder i forhold til forskellige genrer og målgrupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieproduktion I: TV
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia production I: TV
ModulkodeSIMED20181
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Sidefag på 5. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet