Geografiske problemstillinger

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

  • Udvalgte geografiske problemstillinger.
  • Organisering af gruppearbejde og samarbejde med vejleder.

Færdigheder

  • Kunne identificere og formulere geografiske problemstillinger i forbindelse med problemorienteret projektarbejde.
  • Indsamle, strukturere og formidle geografisk viden.
  • Kunne reflektere over egen læreproces.

Kompetencer

  • Velorienteret indenfor geografiens vidensfelter.
  • Indgå selvstændigt i gruppebaseret projektarbejde.

Undervisningsform

Forelæsninger samt problemorienteret projektarbejde i grupper med vejledning mv. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGeografiske problemstillinger
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGeographical Problems
ModulkodePGLGEOB16101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet