Planlæggerens teorier og metoder

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

  • Skal kunne relatere relevante tilgange og metoder indenfor henholdsvis by-, energi-, og miljøplanlægning til deres videnskabsteoretiske fundamenter.
  • Skal kunne gøre rede for forskellige positioneringer inden for henholdsvis by-, energi- og miljøplanlægningens fagområder på baggrund af en historisk forståelse for udviklingen af disse fagområder.
  • Skal kunne gøre rede for tilgange til at skabe forandring indenfor henholdsvis by-, energi- og miljøplanlægningens fagdiscipliner.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

  • Skal kunne sammenligne de planfaglige og videnskabsteoretiske fundamenter for henholdsvis by-, energi og miljøplanlægning.
  • Skal kunne relatere planteorier til deres videnskabsteoretiske rødder.
  • Skal kunne skelne mellem planfaglige og videnskabelige metoder.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

  • Skal kunne reflektere over brugen af relevante tilgange og metoder indenfor by-, energi-, og miljøplanlægning i forhold til at analysere og vurdere planlægningsmæssige problemstillinger.
  • Skal kunne reflektere over forskellige rationaler og værdier, som præger planlæggernes måde at håndtere planlægningsmæssige problemstillinger på, herunder i forhold til hensyn til at skabe en bæredygtig udvikling.
  • Skal kunne forholde sig kritisk til egen planfaglige positionering og dens indflydelse på tilgangen til planlægningen.

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudie e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlæggerens teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Planner’s Theories and Methods
ModulkodePGLBEMB16602
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design