Bachelorprojekt

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Har indgående viden om en udvalgt samfundsmæssig problemstilling relateret til by- eller energi- eller miljøplanlægning samt dens kontekst.
 • Har indgående viden om og forståelse for centrale tilgange til arbejdet med problemstillinger inden for by- eller energi- eller miljøplanlægning
 • Har indgående viden om planlægningens teoretiske, historiske og metodiske forankring og kan sætte den i forhold til den udvalgte problemstilling i projektarbejdet
 • Har viden om videnskabelig vidensproduktion, specielt i forhold til metoder, problemorientering, typer af videnskab, forklaringsformer, sandhedsbegreber og virkelighedsopfattelser

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne opstille og gennemføre et sammenhængende og velargumenteret forskningsdesign og projekt
 • Skal kunne på et højt fagligt niveau reflektere kritisk over den valgte problemstillings grundlag
 • Skal selvstændigt kunne beskrive, analysere, vurdere og udvælge et løsningsforslag i sammenhæng med den konkrete samfundsmæssige problemstilling, med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.
 • Skal kunne anvise tilgange til at implementere de udvalgte løsningsforslag med henblik på at skabe varig forandring.
 • Skal kunne vurdere relevansen og virkningen af eksisterende deltagelsesprocesser, eller argumentere for mulige deltagelsesprocesser, med fokus på deres værdi i forhold til den konkrete problemstilling
 • Skal kunne formidle den opbyggede viden for fagfolk såvel som ikkefagfolk
 • Skal kunne opstille og reflektere over egne læringsmål som del af en fortsat professionel udvikling inden for planlægningsfaget
 • Skal kunne anvende videnskabelig viden, metoder og forklaring i forhold til et konkret planlægningsprojekt og argumentere videnskabsteoretisk i forhold hertil

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Kan kritisk reflektere over og bidrage til planlægningsfaget og dets udvikling i relation til by- eller energi- eller miljøplanlægning
 • Kan reflektere over egne værdier og rationaler anvendt i projektarbejdet og konsekvenserne heraf for resultaterne
 • Skal kunne indgå i faglige samarbejder på et højt fagligt niveau samt reflektere over problemer og løsninger i disse
 • Kan reflektere kritisk over den opstillede problemformulerings validitet og relevans, samt forbindelsen til valg af tilgang til besvarelse af problemformuleringen
 • Kan reflektere over egen videnskabsteoretiske tilgang i projektet 39
 • Kan selvstændigt orientere sig i forskellige former for videnskab og refleksivt inddrage dette i relation til tværfaglige samarbejder og egen faglige udvikling

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project
ModulkodePGLBEMB16601
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design