Miljøvurdering og scenarier

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Har avanceret viden om konsekvensvurderingsmetoder i forhold til et bredt miljøbegreb
 • Har viden om og forståelse for livscyklustankegangens konkrete anvendelse i konsekvensvurdering
 • Har viden om og forståelse for scenarier og scenarieopbygning samt deres anvendelse
 • Har viden om konsekvensvurderingers samspil med beslutningsprocesser og samfundsudvikling
 • Har viden om regler og praksis for deltagelse i forbindelse med konsekvensvurderinger, samt forståelse for nytten af at bringe forskellige typer af viden ind i plan- og udviklingsprocesser, herunder lægmandsviden og lokal viden.

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne opstille og beregne scenarier til brug i en specifik kontekst
 • Skal kunne identificere og indsamle informationer til brug i miljøvurderinger og scenarier samt at vurdere kvalitet og relevans af informationsgrundlaget i forhold til anvendelsen
 • Skal kunne udføre en konsekvensvurdering
 • Skal kunne vælge relevante konsekvensvurderingsmetoder til brug i en specifik kontekst
 • Skal kunne kommunikere scenarier og konsekvensvurderinger sprogligt og skriftligt

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Kan kritisk vurdere kvaliteten af en udført konsekvensvurdering
 • Skal kunne forholde sig kritisk til brugen af konsekvensvurderinger og scenarier som værktøjer i forhold til deres formål, set i en større samfundsmæssig kontekst
 • Skal kunne identificere og inddrage relevante aktører i konsekvensvurderinger

Undervisningsform

Forelæsninger suppleret med øvelser og selvstudier e.lign. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMiljøvurdering og scenarier
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImpact Assessment and Scenarios
ModulkodePGLBEMB16403
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design