Bæredygtig infrastruktur

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Teoretisk og metodisk viden om infrastrukturanlæg, forbrugsvaner, systemforståelse samt disses anvendelse i design af bæredygtig infrastruktur indenfor en sektor, f.eks. energi, transport eller vand
 • Viden om analysemetoder til planlægning af bæredygtig infrastruktur
 • Forståelse for hvordan forskellige økonomiske logikker (kortsigtet kontra langsigtet marginalomkostningsoptimering) påvirker design af bæredygtig infrastruktur

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne kortlægge eksisterende infrastruktur
 • Skal kunne identificere konkrete forsyningsudfordringer eller infrastrukturbehov
 • Skal kunne analysere og planlægge en eller flere specifikke typer bæredygtig infrastruktur i et område
 • Skal metodisk kunne opstille alternative forsyningsstrategier eller infrastrukturstrategier for bæredygtig forsyning af et område
 • Skal numerisk kunne modellere og optimere bæredygtig infrastrukturs performance
 • Skal kunne vurdere miljømæssige konsekvenser af konkrete infrastrukturprojekter
 • Skal kunne vurdere økonomiske konsekvenser af konkrete infrastrukturprojekter
 • Skal kunne vurdere realisérbarheden af løsninger / konkrete infrastrukturforslag i forhold til relevant lovgivning, regulering og aktører
 • Skal kunne reflektere over forskellige metoder til tilegnelse af viden og hvilket læringspotentiale der er i kurser og projektarbejde.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Selvstændigt kunne strukturere og håndtere analyse og design af bæredygtig infrastruktur i en samfundsmæssig kontekst
 • Kan kombinere, kritisk vurdere og sammensætte forståelser, metoder og analyser frem mod udarbejdelse af konkrete strategier og planer for infrastruktur
 • Skal kunne reflektere over forskellige vejledningstyper og betydningen for den læring der er forbundet med projektarbejdet

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper suppleret med kursusgange og workshops inden for modellering. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBæredygtig infrastruktur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSustainable Infrastructure
ModulkodePGLBEMB16401
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design