Byens udfordringer og planlægning

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne gøre rede for aktuelle problemstillinger og udfordringer inden for byplanlægning på tværs af lokale, regionale, nationale og internationale skalaer.
 • Skal kunne forklare det metodeteoretiske grundlag for forskellige metoder til at analysere et sted.
 • Skal kunne forstå hvad forskellige vejledningstyper betyder for læringspotentialet i gruppen

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne organisere og gennemføre indsamling af kvantitative og kvalitative data til at identificere og udforske en byudviklingsmæssig problemstilling for et konkret sted.
 • Skal kunne udføre en ingeniørfaglig kortlægning af de tekniske og rumlige betingelser for byudvikling for et konkret sted.
 • Skal kunne udpege samfundsmæssige karakteristika og dynamikker, der er centrale for et steds udvikling.
 • Skal kunne kortlægge hvilke interesser, der er forbundet med udviklingen af et konkret sted.
 • Skal kunne opstille løsningsforslag til, hvordan planlægning kan være med til at imødegå grundlæggende udfordringer i byerne.

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne udvikle en plan for et steds bæredygtige udvikling på baggrund af relevante analyser.
 • Skal kunne argumentere for validiteten af datagrundlaget bag den udarbejdede plan ud fra akademiske metode- og teoribetragtninger.
 • Skal kunne reflektere kritisk over strategien bag af den udarbejdede plan i forhold til dens værdi for de involverede interessenter og dens realiserbarhed.
 • Skal kunne formidle en konkret plan på en letforståelig og argumenterende måde i forhold til genstandsfeltets interessenter
 • Skal kunne varetage planlægning, gennemførsel og styring af et projekt.
 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet og selvstændigt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByens udfordringer og planlægning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe City’s Challenges and Planning
ModulkodePGLBEMB16301
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design