Planlægning og naturressourcer

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Teoretisk og metodisk viden om bæredygtig planlægning af en eller flere naturressourcer og/eller natursystemer (herunder f.eks. biologiske systemer, vandsystemer, energiressourcer, biomasse, råstoffer, kvælstofkredsløb, drikkevand, landbrug, fiskeri)
 • Skal kunne beskrive reguleringen af de behandlede naturressourcer og/eller -systemer
 • Viden om analysemetoder til bæredygtig planlægning af de behandlede naturressourcer og/eller natursystemer
 • Viden om forskellige teoretisk baserede natursyn, og hvad disse betyder for anvendelse, planlægning og forvaltning af naturressourcer og/eller natursystemer
 • Viden om centrale naturvidenskabelige dynamikker i relation til planlægning af de behandlede naturressourcer og/eller natursystemer

Færdigheder

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Skal kunne påvise konkrete problemer i bæredygtig anvendelse, planlægning og forvaltning af de behandlede naturressourcer og/eller natursystemer
 • Skal kvantitativt kunne analysere bæredygtig anvendelse af de behandlede naturressourcer og/eller natursystemer
 • Skal kunne analysere den geografiske dimension af de behandlede naturressourcer og/eller natursystemer
 • Skal kunne anvende statistiske metoder til at identificere problemer eller analysere løsninger indenfor bæredygtig planlægning af de behandlede naturressourcer og/eller natursystemer
 • Skal kunne styre samarbejdet med en vejleder, formidle vejledningsbehov og reflektere over den type af vejledning gruppen modtager

Kompetencer

Studerende, der gennemfører modulet, tilegner sig følgende:

 • Selvstændigt kunne strukturere og håndtere analyse og planlægning af naturressourcer og/eller natursystemer
 • Kan kritisk vurdere planlægning, anvendelse og forvaltning af naturressourcer eller -systemer
 • Skal kunne reflektere over egen læringsstil samt hvad dette betyder for organiseringen af projektarbejdet
 • Kunne planlægge og styre et projektarbejde under hensyntagen til egne erfaringer fra det foregående semester

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPlanlægning og naturressourcer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPlanning and Natural Resources
ModulkodePGLBEMB16201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Planlægning og Landinspektøruddannelsen
InstitutInstitut for Planlægning
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design