Implementering og ibrugtagning af sundhedsteknologi: læringsmæssige udfordringer

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Valgmodulet beskæftiger sig med et særligt perspektiv på ikt og læring.

Valgmodulet giver den studerende mulighed for at fordybe sig i teori og metoder inden for valgmodulets temaramme.
Der fokuseres på hovedspørgsmål om hvad, under hvilke omstændigheder og med hvilke midler det er muligt at identificere/analysere/designe/kvalificere/facilitere inden for valgmodulets temaramme.

Læringsmål

Viden

Målet for den studerendes tilegnelse af viden inden for valgmodulets temaramme er, at den studerende efter deltagelse i modulet skal kunne:

  • tilegne sig viden om og forståelse af teori og metoder inden for feltet ikt og læring og praksis knyttet hertil
  • tilegne sig viden om og forståelse af valgmodulets specifikke tema
  • identificere, forholde sig til og reflektere over valgmodulets specifikke videnskabelige grundlag inden for feltet ikt og læring.

Færdigheder

Målet for den studerendes udvikling af færdigheder indenfor valgmodulets temaramme er, at den studerende skal kunne:

  • anvende videnskabelige metoder og redskaber inden for feltet ikt og læring med udgangspunkt i valgmodulets specifikke tema, herunder analysere og vurdere relaterede problemstillinger
  • vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for valgmodulets specifikke tema
  • formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsmodeller, der knytter sig til valgmodulets specifikke tema.

Kompetencer

Målet for den studerendes dannelse af kompetencer indenfor valgmodulets temaramme er, at den studerede skal kunne:

  • selvstændigt igangsætte, gennemføre, styre og udvikle opgaver inden for feltet ikt og læring, herunder at skabe sig erfaring med teknikker og metoder inden for valgmodulets specifikke tema
  • Deltage aktivt i kollaborative ikt-baserede processer.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som web-baseret fjernundervisning med virtuelle perioder i kombination med fremmødeseminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

ECTS-point: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning i alt

Eksamen

Prøver

Prøvens navnImplementering og ibrugtagning af sundhedsteknologi: læringsmæssige udfordringer
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i:

Prøven består i udarbejdelse af en mindre skriftlig fremstilling inden for et emne, der omfatter den i studieåret udbudte undervisning i relation til valgmodulet i ikt og læring. Emnet aftales på forhånd mellem den af studienævnet udpegede fagansvarlige og den/de studerende. Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet fremstilling på højst 7 sider pr. studerende i gruppen – dog højst 30 sider i alt, ved en individuelt udarbejdet fremstilling højst 8 sider.

Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen inden for valgmodulets temaramme.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Der udbydes nye valgmoduler hvert semester.

Udbud og valgmodulbeskrivelser opdateres løbende på uddannelsens hjemmeside samt i Moodle.

Fakta om modulet

Engelsk titelImplementation and deployment of health technology: learning challenges
ModulkodeMILVM20183
ModultypeKursus
SemesterEfterår og Forår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i IKT og Læring
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet