Videnskabsteori og forskningsmetodologi

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Centrale teoretiske perspektiver og positioner ift. det sexologiske felt samt forståelse af sexologien som et tværfagligt og flervidenskabeligt fag
 • Centrale natur-, samfunds- og humanvidenskabelige forskningsmetoder ift. det sexologiske felt, herunder grundlæggende videnskabelige designs samt dataindsamlings- og analysemetoder
 • Centrale forskningsmetodologiske begreber inden for natur-, samfunds- og humanvidenskab samt grundlæggende statistiske begreber og analyser
 • Centrale forskningsetiske regler, instanser, begreber og problemstillinger
 • Principper for opbygning af forskellige typer af videnskabelige artikler og kritisk vurdering af forskningsbaseret litteratur
 • Videnskabelige formidlingsformer og -fora

Færdigheder

 • Kan diskutere og kritisk reflektere over sammenhængen mellem forskningsspørgsmål og valget af forskningsdesign og metoder – generelt og ift. konkrete studier
 • Kan diskutere sexologisk teori og praksis i et filosofisk og videnskabsteoretisk perspektiv
 • Kan formidle sexologiske forskningsresultater og vurdere deres lødighed og relevans i relation til både individuelle og samfundsmæssige problemstillinger
 • Kan beskrive etiske aspekter af konkrete sexologiske forskningsstudier

Kompetencer

 • Kan gennemføre og dokumentere systematisk litteratursøgning og kritisk vurdere forskningsbaseret litteratur på højeste internationale niveau inden for forskellige fagtraditioner

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og forskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Theory and Research Methodology
ModulkodeMEDSEX15M1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet