Seksualiteter, kultur og samfund

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende har forskningsbaseret viden om:

 • Seksualitetens udtryk, herunder seksuel diversitet og seksuelle normalitets- og afvigelsesbegreber
 • Basal seksuel epidemiologi
 • Alternative seksualiteter og seksualkulturer, herunder LGBT 
 • Det bio-psyko-sociale perspektiv
 • Intimitet, relationer, præferencer og samlivsformer
 • Personlighed, identitet og sociale roller i relation til seksualitet
 • Køn, kønsroller og kønsvariationer
 • Historiske, kulturelle, sociale og politiske perspektiver på seksualitet
 • Pornografi og seksualiseringstendenser 
 • Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i et nationalt og globalt perspektiv
 • Folkeoplysning, sundhedsfremme, forebyggelse og didaktik ift. seksualitet og sexologiske problemstillinger

Færdigheder

 • Kan anvende den bio-psyko-sociale model i forståelsen og analysen af sexologiske problemstillinger
 • Har forståelse for seksualitetens og kønnets historicitet, socialitet og diversitet 
 • Kan tilrettelægge formidling om faglige problemstillinger og løsningsmodeller inden for det sexologiske område samt varetage konkrete oplysningsopgaver
 • Kan anlægge et rettighedsperspektiv på seksuelle og reproduktive spørgsmål

Kompetencer

 • Kan kritisk reflektere over sexologiske problemstillinger og egen professionsudøvelse i et historisk, politisk og kulturelt perspektiv
 • Kan kritisk reflektere over tiltag og strategier inden for det sexologiske fagområde, særligt ift. folkeoplysning, sundhedsfremme og forebyggelse

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSeksualiteter, kultur og samfund
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeopgave
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelSexualities, Culture, and Society
ModulkodeMEDSEX15M1_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet