Nervesystemet og bevægeapparatet II

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Det er en forudsætning, at Nervesystemet og bevægeapparatet I (3. semester) er bestået

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Redegøre for hovedet og halsens anatomi
 • Redegøre for bevægeapparatets anatomi
 • Beskrive væsentlige bevægelsesindskrænkninger hos patienter med lidelse i bevægeapparatet
 • Beskrive patofysiologien bag udvalgte medicinske og kirurgiske tilstande i bevægeapparatet
 • Beskrive de fysiologiske og psykologiske aspekter af smerte i bevægeapparatet
 • Redegøre for farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling af smertetilstande i bevægeapparatet

Færdigheder

Medicinsk ekspert/lægefaglig

 • Inddrage den normale anatomi i beskrivelsen af en sygelig tilstand i bevægeapparatet
 • Identificere udvalgte anatomiske strukturer med billeddannende teknikker
 • Korrelere forstyrrelser i motoriske funktioner til bevægeapparatets og nervesystemets normale anatomi
 • Vurdere bevægeapparatets funktionelle forhold ved kliniske undersøgelser
 • Undersøge en patient for neurologiske og bevægelsesmæssige udfald i bevægeapparatet

Kommunikator

 • Optage fokuseret anamnese fra en patient med lidelse i bevægeapparatet

Undervisningsform

Problembaseret undervisning med udgangspunkt i cases

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • En forudsætning for deltagelse i eksamen er godkendte modulopgaver, kliniske øvelser samt kliniske ophold (læs mere om de obligatoriske elementer i semesterbeskrivelsen)

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og bevægeapparatet II
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Nervous and Musculoskeletal System II
ModulkodeMEDMN20B5_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet