Kandidatspeciale: Klinisk forskning

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At udvikle indblik og kompetencer inden for klinisk forskning og akademiske kompetencer inden for læring, samarbejde og projektstyring. Den studerende vælger selv emne relateret til den forgangne undervisning. Det er et krav, at projektet er klinisk relevant og forskningsbaseret. Specialet kan påbegyndes før 5. semester, men skal afsluttes inden 6. semester påbegyndes.

Læringsmål

Viden

  • redegøre detaljeret for projektets videnskabelige basis og relevante vidensområde.

Færdigheder

  • arbejde problemorienteret, selvstændigt og videnskabeligt med et projekt, der ligger inden for det sundhedsvidenskabelige og kliniske emneområde og defineres af anerkendte forskere
  • analysere empiriske data
  • udføre systematisk review af relevant videnskabelig litteratur
  • formidle projektet såvel skriftligt som mundtligt.

Kompetencer

  • tolke og forholde sig kritisk til data indsamling, analyse og processering
  • formidle egen produktion af resultater, skriftligt og mundtligt
  • vurdere resultater, som er fremkommet i opgaven
  • diskutere indholdet i projektet på et højt akademisk og videnskabeligt niveau.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale: Klinisk forskning
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis: Clinical Research
ModulkodeMEDMN14K5_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet