Socialmedicin og rehabilitering

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 1.1, 1.2, 2.1 og 2.2

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • redegøre for samspillet mellem biomedicinske, psykiske og sociale processer i udviklingen af sygdomme og funktionsnedsættelser blandt børn, voksne og ældre.

Færdigheder

  • udføre en socialmedicinsk samtale og undersøgelse samt opstille en journal med rehabiliteringsperspektiv
  • vurdere symptomer og fund med henblik på at diagnosticere funktionsnedsættelse eller risiko for udvikling heraf samt udlede behov for klinisk forebyggelse og rehabilitering
  • beskrive og analysere metoder til vurdering af funktions- og arbejdsevne
  • forsvare en af den studerende opstillet rehabiliteringsplan under hensyntagen til den aktuelle social- og sundhedslovgivning og eksisterende tværfaglige rehabiliteringsmuligheder
  • anvende væsentlige bestemmelser i lovgivningen vedrørende sociale og sundhedsfaglige kommunale ydelser (f.eks. sygedagpenge, revalidering, førtidspension, genoptræning samt indsats i forhold til personer med alkohol og stofmisbrug)
  • formidle forebyggelses- og rehabiliteringstiltag til sundhedsfagligt personale og andre samarbejdspartnere samt til patienten under hensyntagen til dennes samlede situation.

Kompetencer

  • vurdere lægens roller og kliniske opgaver i det opdelte sundhedsvæsen, idet der lægges vægt på forebyggelse og folkesundhed samt rehabilitering og patientomsorg, herunder samspillet mellem læger og andre faggrupper i det samlede social- og sundhedsvæsen
  • udføre lægens opgaver som leder i forbindelse med overdragelsen af sundhedsopgaver fra hospital til kommunalforvaltning samt kende lægens rolle som informant i den kommunale sagsbehandling.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialmedicin og rehabilitering
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Medicine and Rehabilitation
ModulkodeMEDMN14K3_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet