Klinisk introduktion, patologi

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bachelor i medicin.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På basis af modul 4.3 Almen patologi på bacheloruddannelsen i medicin at koble almene patologiske begreber til klinisk patologi som et speciale med tæt relation til de kliniske specialer.

Læringsmål

Viden

 • forklare fagets placering i relation til de kliniske og andre parakliniske specialer
 • forklare patoanatomiske manifestationer (makroskopiske og mikroskopiske) for de hyppigste sygdomsprocesser
 • redegøre for de hyppigste sygdommes patoanatomi og patogenetiske forhold
 • diskutere og argumentere for ætiologiske forhold ved de hyppigste sygdomme
 • beskrive fagets procedurer og arbejdsgange (fra biopsi til svar)
 • redegøre for de til faget hørende vigtigste diagnostiske metoder
 • demonstrere indblik i forskningsmetodologi inden for patologispecialet
 • redegøre for lovgivning, attester og begæring om autopsi
 • beskrive proceduren i relation til udførelsen af autopsi.

Færdigheder

 • inddele de hyppigste sygdomme efter patogenetiske mekanismer
 • kunne fortolke og anvende patologi-besvarelser, herunder obduktionsjournaler
 • kunne anvende patoanatomisk terminologi.

Kompetencer

 • demonstrere indblik i de vigtigste områder af faget og specialet patologi, specielt med henblik på metoder, arbejds- og forskningsområder og kliniske relevans.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKlinisk introduktion, patologi
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelClinical Introudction, Pathology
ModulkodeMEDMN14K1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet