Hjertet, respirationsorganerne, nyrerne og urinvejene II

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At videreudvikle færdigheder indenfor forståelse af funktion og patologi i hjertet, respirationsorganerne, nyrerne og urinvejene opnået i modul 1.3.

Læringsmål

Viden

Fysiologi og patofysiologi

Hjertet

 • Gøre rede for ventriklernes funktion ved hjerte fejl
 • Kunne beskrive de hyppigste rytmeforstyrrelser og identificere dem på et EKG
 • Kende til associationen mellem hypertyreose og supraventrikulær arytmi
 • Forklare de cirkulatoriske konsekvenser af læsioner i hjerteklapper

Respirationsorganerne

 • Beskrive patologi, patogenese, almindelige sygdomstegn og behandlingsmuligheder ved lunge kræft
 • Gøre rede for mikrobiologi, patologi og patogenese ved tuberkulose
 • Gøre rede for mikrobiologi, patologi og patogenese af pneumonier
 • Gøre rede for patologi og patogenese af luftvejsobstruktioner

Nyrerne og urinvejene

 • Redegøre for miktionens fysiologi
 • Beskrive patogenesen og de patologiske forhold ved glomerulonefritis
 • Gøre rede for patogenese af nyresten
 • Gøre rede for patofysiologi af akut og kronisk nyreinsufficiens
 • Gøre rede for årsager og behandling af inkontinens
 • Forklare de patofysiologiske betydninger af kræft i de fraførende urinveje
 • Gøre rede for ætiologi og patogenese ved urinvejsinfektioner

Farmakologi

 • Gøre rede for principperne i brugen af trombolyse ved myokardieinfarkt
 • Forklare kausalitet og konsekvens af hypertension og farmakologisk behandling
 • Gøre rede for brugen af farmaka til bronko dilatation og behandling af inflammation i luftvejene
 • Gøre rede for den antimikrobielle behandling af tuberkulose
 • Forklare virkningen af diuretika
 • Forklare nyrens rolle i elimination af lægemidler og toxiner
 • Gøre rede for nyrens sårbarhed for toxiner

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Gøre rede for epidemiologi af koronararteriesygdom
 • Gøre rede for epidemiologi af lungekræft
 • Gøre rede for global epidemiologi af tuberkulose
 • Forklare de miljømæssige faktorer i respirationssygdomme
 • Gøre rede for rationale og metoder i screeningsprogrammer
 • Anvende begreberne sensitivitet og specifitet i diagnostisk sammenhæng
 • Gøre rede for principper i sundhedsfremme

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Gøre rede for beslutningsanalyse i forhold til risk-benefit ved klinisk intervention
 • Forstå psykologiske aspekter for sundhedspersonalet i behandlingen
 • Gøre rede for omfang og organisation af palliativ behandling
 • Forklare betydning af kliniske beslutninger i sundhedsøkonomisk sammenhæng

Videnskabsteori og etik

 • Gøre rede for trosystemers betydning for den terminale patient og behandlere
 • Forklare hvordan risici opfattes af patienten

Klinisk relateret undervisning

 • Forstå de personlige og sociale problemer ved inkontinens
 • Forstå de personlige og sociale problemer hos patienter i kronisk dialyse

Færdigheder

 • Analysere lunge- og hjerte sygdomme i relation til de anatomiske forhold
 • Kunne udføre en grundig undersøgelse af de respiratoriske og kardiovaskulære systemer hos normale patienter
 • Fortolke almindelige symptomer ved hjerte og lungesygdomme
 • Genkende større abnormiteter hos hjerte og lungesyge patienter
 • Analysere sammenhænge mellem hjertets ledningssystem og arrhytmier
 • Analysere effekten af sygdom på nyrens funktion i opretholdelse af elektrolytbalance, væskeregulering og pH regulering i forhold til kroppens funktion
 • Kende til de anatomiske forholds disponerende forhold for udvikling af urinvejsinfektioner hos kvinder
 • Vurdere betydning af negative og positive testresultater i klinisk regi
 • Kommunikere med patienter om deres behov og problemer
 • Kunne optage en fuld journal på en patient med en cardiel eller respiratorisk lidelse

Kompetencer

 • Efter dette modul kan man vurdere og undersøge for lidelser i hjertet, respirationsvejene, nyrerne og urinvejene
 • Optage en fuld journal på en somatisk patient på indledende niveau

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnHjertet, respirationsorganerne, nyrerne og urinvejene II
Prøveform
Skriftlig
ECTS14
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelHeart, Respiration and Kidney/Urinary System II
ModulkodeMEDMN14B6_1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS14
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet