Nervesystemet og bevægeapparatet II

2021/2022

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Bestået modul 3.1

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At sætte den studerende i stand til at analysere sygdomme i nervesystemet og bevægeapparatet og at udvikle forståelsen af anatomien og fysiologien af disse systemer.

Læringsmål

Viden

Anatomi

 • Beskrive den makropiske anatomi af bevægeapparatet i detaljer for så vidt angår ekstremiteterne
 • Beskrive hovedet og halsens makroskopiske anatomi
 • Beskrive hjernestammen i detaljer, særligt med vægt på hjernenervernes anatomiske og neurologiske forhold. De øvrige dele af nervesystemet er gennemgået første gang på 3. semester fraset hjernenerverne som gennemgås på 5. semester i detaljer
 • Gøre rede for makroskopi og mikroskopi i sanseapparatet: Synet, hørelsen, ligevægt, lugt og smag.

Fysiologi og patofysiologi

 • Gøre rede for patofysiologien af cerebrovaskulære lidelser
 • Gøre rede for patofysiologien af demens
 • Gøre rede for patofysiologien ved hoved traumer
 • Gøre rede for patofysiologi og farmakologisk behandling af ledbetændelse

Farmakologi

 • Gøre rede for farmakologien af anæstesimidler
 • Kende til farmakologisk behandling af demens
 • Kende til farmakologisk behandling af cerebral iskæmi
 • Kende til principperne for antikoagulationsbehandling

Klinisk relateret undervisning

 • Forstå de psykologiske aspekter af smerte
 • Forklare principper i forebyggelse af slagtilfælde

Statistik, folkesundhed og evidens-baseret medicin

 • Gøre rede for sundhedsfremme i forbindelse med faldulykker
 • Definere confounding og metoder til korrektion
 • Fortolke mortalitets værdier og standardisering
 • Gøre rede for implementering af evidens-baseret behandling i klinisk sammenhæng

Ressourcemanagement, organisation og sundhedsøkonomi

 • Gøre rede for de sundhedsøkonomiske aspekter ved hoftebrud
 • Gøre rede for forvaltning af ventelister

Færdigheder

 • Demonstrere forståelse for patienters begrænsning ved bevægelses- og sensoriske handicap
 • Kunne udføre en neurologisk undersøgelse af inklusive kranienerver og perifere nerver
 • Kunne undersøge øjne og øre med simple instrumenter
 • Kunne undersøge effekten af smerte på en patient
 • Kunne undersøge en patient for neurologiske og bevægelsesmæssige udfald på ekstremiteterne

Kompetencer

 • Efter dette modul kan man vurdere og undersøge for lidelser i nervesystemet og bevægeapparatet.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Indstilling til eksamen forudsætter godkendt portfolio.

Prøver

Prøvens navnNervesystemet og bevægeapparatet II
Prøveform
Skriftlig
ECTS14
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Helene Nørgaard.

Fakta om modulet

Engelsk titelNeurology II
ModulkodeMEDMN14B5_2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS14
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Medicin
InstitutKlinisk Institut
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet