Læring og forandring

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I modulet Læring og forandring skal den studerende videreudvikle sine færdigheder til at forstå og analysere, hvordan læreprocesser indgår i og bidrager til forandringsprocesser på forskellige niveauer, for eksempel hos individer og grupper, i organisationer og i samfundet. Gennem et projektarbejde, der inddrager egen eller andres empiri, skal den studerende lære at udvikle sine akademiskfaglige kompetencer i et samspil med en given kontekst for læring og forandring.

Læringsmål

Viden

  • uddannelsens teorier, herunder for eksempel teorier og begreber om læring, organisatorisk læring og evaluering, set i relation til en bestemt kontekst for læring og forandring
  • forskellige aktører og roller i læringsbaserede innovations- og forandringsprocesser

Færdigheder

  • at analysere lærings- og forandringsforløb i bestemte kontekster med inddragelse af relevant teori og anvendelse af relevante metoder
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til læring og forandring på forskellige niveauer
  • at støtte lære- og forandringsprocesser i en bestemt kontekst relevante metoder
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere over egne roller og handlemuligheder i lærings- og forandringsforløb

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæring og forandring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet
projektrapport. Projektrapporten skal være på min. 15 og max. 20 sider pr. studerende, højst 25 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.
I rapporten skal som bilag indgå en procesbeskrivelse for den/de studerendes arbejde. Procesbeskrivelsens omfang er højst 2 sider pr. studerende – for grupper højst 5 sider i
alt. Endvidere indgår for den enkelte studerende et refleksionsark med teoribaseret analyse og refleksion over egen læring. Refleksionsarkets omfang er min. 1 og max. 2 sider.
Prøvetiden er, hvor intet andet er bestemt normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning and Innovative Change
ModulkodeMAELF20196
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet