Organisatorisk læring

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende skal opnå kendskab til teorier og tilgange der belyser læring i en organisatorisk kontekst. Læring i organisationer forekommer i en række situationer, designede og tilsigtede såvel som spontane og uformelle, individuelle såvel som kollektive. Organisatorisk læring fokuserer særligt på samspillet mellem arbejde og uddannelse, forandringsprojekter som organisatorisk læring samt formel og uformel læring i organisationen.

Læringsmål

Viden

  • forskellige tilgange og analysemodeller til forståelsen af organisatorisk læring
  • forskellige forståelser af samspillet mellem uddannelse og arbejde samt begreber om kvalificering og kompetenceudvikling
  • væsentlige teorier om læreprocesser i forskellige typer af organisationer, herunder læreprocessernes dynamik

Færdigheder

  • at analysere og kritisk reflektere over organisationers læringsbehov i en samfundsmæssig kontekst
  • at reflektere over forskellige tilgange til organisatorisk læring og betydningen af dette for organisationers læring og udvikling
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller

Kompetencer

  • at designe og gennemføre valide studier af læring og læreprocesser i en bestemt kontekst ved at anvende relevante teorier og forskningsmetoder
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne reflektere teoretisk over læring og læreprocesser relateret til bestemte kontekster og i forhold til egen læring
  • selvstændigt, systematisk og kritisk at kunne formulere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til læring og læreprocesser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk læring
Prøveform
Skriftlig
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 5 studerende.
Sidetal: Mindst 5 og højst 8 sider pr. studerende ved gruppeopgaver. Højst 10 sider pr. studerende ved individuelt udarbejdede opgaver.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Learning
ModulkodeMAELF20193
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Alt efter valg af masterforløb.
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet